Č L Á N E K

Petra, skryté město Nabatejců

Určitě si vzpomínáte na poslední scénu z Poslední křížové výpravy, kde Indy vstoupil spolu s otcem a několika přáteli do chrámu, kde se odehrávaly poslední minuty filmu. Toto místo není vymyšlené. Je to Chazna, pohřební chrám.

Město leží v Jordánsku. Pozůstatky Petry náležejí k nejunikátnějším a nejúžasnějším památníkům starověkého světa. V bibli se na toto pozoruhodné místo často odkazuje jménem Selá, hebrejským slovem, jež značí kámen, skálu. Arabové jej nazývali Vádí Músa čili Mojžíšovo údolí.

"Když úzkou průrvou Sík vstoupíme do Petry, náhle se před námi zcela neočekávaně objeví Chazna neboli Pokladna. Je to zážitek naprosto jedinečný. Zdá se nám, že taková dokonalost pochází z jiného světa."

Chazna je pohřební chrám vytesaný do skály, jemuž se nevyrovná nic na světě. Průčelí je dokonale symetrické a jeho proporce svědčí o nejvybranějším vkusu. Průčelí měří 40 metrů na výšku a 20 metrů na šířku. Je rozděleno do dvou pater, z nichž to nižší tvoří portikus s šesti korintskými sloupy, 12,5 metru vysokými.

Beduíni věřili, že uvnitř je ukrytý poklad nevídané hodnoty, a tak opakovaně stříleli ze svých pušek, aby ji rozbili a získali poklad. Je pravděpodobná domněka, že Chazna nepředstavovala chrám, jak se dříve předpokládalo, ale spíše monumentální hrobku.

Z knihy Krása zaniklých civilizací

||| stránky aktualizovány 21.5.2005 ||| stránky vytvořeny 17.7.2001 ||| LaDiZ |||